Teavita juhtumist

Meist

Sul on võimalus muuta maailma ...
TURVALISEMAKS! RISKIVABAMAKS! TEADLIKUMAKS!


Mis on on Safecommunity?

Safecommunity on mingis mõttes nagu e-naabrivalve. See on veebikeskkond, mis võimaldab inimestel teha koostööd turvariskide tuvastamiseks ning koostöö kaudu muuta elukeskkonda turvalisemaks. Ühiselt kogutud teave turvaohtude kohta on Safecommunity kaudu kõigile kättesaadav ning aitab kaasa turvariskide avastamisele ja kaardistamisele ning loob seeläbi eeldused riskivabama elukeskkonna tekkeks.

Info jaguneb ühiskonnas ebaühtlaselt ja tihti see, mida sooviksime teada saada avaneb meie jaoks liiga hilja, et seda teadmist parimal viisil ära kasutada. Safecommunity loob võimaluse, et oleksime turvariskidest ja võimalikest probleemidest õigel ajal süsteemselt informeeritud.

Kui sul on parem ülevaade sellest, mis toimub sinu kodu, kontori, kooli või maakodu lähiümbruses ka siis, kui sul ei ole parajasti aega naabrite ja tuttavatega sel teemal kohvilauas lobiseda, siis on sul võimalik juba eelnevalt arvestada turvariskidega ja võtta ette ennetavaid tegevusi. Need omakorda aitavad sul alandada riske ja nende realiseerumist sinu, sinu pere ja ka vara osas.

Samuti aitab pidev infovahetus kaasa järelvalveorganite ja kohaliku omavalitsuse, naabrivalve ja asumiseltside tööle ning võimaldab ühiselt paremini planeerida oma tööd just sinu, sinu pere või äri heaolu hüvanguks.
Kuidas Safecommunity toimib?

Safecommunity toimib kahte liini pidi - ühest küljest saavad inimesed anda teistele vajalikku infot, kuid teisalt hankida ka ise endale vajalikku teavet. Seega, kui sinul on näiteks oma kodutänava või naabermaja kohta infot, et seal lähiümbruses tegutsevad jalgrattavargad või siis tänavavalgustus on pikemat aega katki ning see hõlbustab varaste tegevust, siis pane see info ülesse Safecommunity keskkonda. Kui seda sama teavet loevad ümbruskonna inimesed, saavad nad oma tegevustes olla valvsamad ning ka kohalik omavalitsus saab näiteks tänavavalgustuse tööd oma ajagraafikusse planeerida. Safecommunity on just nii tugev, kui palju meie kõik ühiselt selle toimimisse panustame ning meile teadaolevat infot sellesse keskkonda edastame. Selleks, et sisestada teavet palun klikka siia.

Kui sul on ideid, kuidas muuta meie ühiskonda turvalisemaks ja paremaks või muul viisil aidata kaasa Safecommunity eesmärgi teostamiseks, kui soovid teavitada meid mõnest uuendusest, parendusest või arendusest, mida võiksime oma veebikeskkonnas arvesse võtta, kui soovid avaldada Safecommunity keskkonnas reklaami, kirjuta meile anne.veerpalu@safecommunity.ee